بۆیاغه‌كه‌ بۆ قاتێ سه‌رڤه‌، گه‌له‌كێ ته‌یسۆكه‌، تایبه‌تمه‌ندیێن هه‌ره‌ باش یێن زێده‌كرنا  پێڤه‌نویساندنێ و نه‌رماتیێ هه‌نه‌.