وورنیشه‌كێ هشك كرییه‌ د فرنێ دا، دهێته‌ بكارئینان بۆ بهێزكرنا ته‌یسینێ، به‌رگرییه‌كا بهیز بۆ پاراستنا جهێن كانزایی یێن بۆیاغ كری ژ ڤێك كه‌تنێ هه‌یه‌.