پرایمه‌ره‌كێ گه‌رمایێ یه‌، دهێته‌ بكارئینان بۆ زێده‌كرنا هێزا پێڤه‌نویساندنێ بۆ بۆیاغێن هشككری د فرنان دا، هه‌روه‌ها بۆ زێده‌كرنا ته‌یسینا بۆیاغێن قاتێ سه‌رڤه‌ د پیشه‌سازییا كانزایان دا.