ماده‌یه‌كێ ده‌ستپێكی یه‌، دهێته‌ بكارئینان بۆ زێكرنا هێزا پێڤه‌نویساندنێ و بۆ مه‌ره‌مێن دژه‌ ژه‌نگارێ و ژێخوارنێ، ل سه‌ر جهێن كانزایی و ئاسنی و ئه‌له‌منیۆمی.