پێكهاته‌یه‌كێ راتینجی یه‌، زوی هشك دبیت، دژی ژه‌نگارێ یه‌ و بهێز دمینیته‌ ب جهی ڤه‌، به‌رگرییا شه‌هێ، ئاڤێ و خوێ دكه‌ت، بۆ كارێن ده‌ستپێكێ یێن جهێن كانزایی دهێته‌ بكارئینان و به‌ری بۆیاغا قاتێ سه‌رڤه‌.