بۆیاغه‌كه‌، پێكهاته‌یه‌كا مه‌تاتی یا ب كلۆر هه‌یه‌، نه‌یێ ته‌یسۆكه‌ و به‌رگرییا ژه‌نگێ ب رێژه‌یه‌كا بلند دكه‌ت، دهێته‌ ب كار ئینان بۆ نیشانێن رێك و شۆسته‌یان.